Zbiór warości xant: Jaki jest zbiór wartości funkcji f(x) = [sin(x)]4 + [cos(x)]4
10 mar 22:48
Eta:
 1 
ZW=<

,1>
 2 
10 mar 22:53
jc:
 1 
cos4x+sin4x=(cos2x+sin2x)2−2cos2x sin2x = 1 −

sin22x
 2 
funkcja jest ciągła, największa wartość = 1, najmniejsza = 1/2. Zbiór wartości = [1/2, 1]
10 mar 22:54
Eta: (sin4x+cos4x= (sin2x+cos2x)2− 2sin2x*cos2x= 1−0,5*sin2(2x)
 1 
ZW= <−0,5+1, 0+1> = <

,1>
 2 
10 mar 22:56