wykaz ze dla dowolnych liczb rzeczywistych x>1 i y>1 zachodzi nierownosc paweu: wykaz ze dla dowolnych liczb rzeczywistych x>1 i y>1 zachodzi nierownosc √log(x) + √log(y) ≤ √log(xy)2
10 mar 21:17