uzasadnij kacpeR: Dany jest trójkąt ABC. Okrąg styczny do odcinków BC i AC przecina odcinek AB w punktach D i E. Uzasadnij, że /AD−BE/ =< /AC−BC/ (wartości bezwzglendne)
10 mar 21:11