aa Michał: uzasadnij że log76 * log736 * log7216 < 6 doszedłem do (log76)3 < 1 co dla mnie jest oczywiste ale nie wiem jak to uzasadnić (log76)3 <log77 tak wystarczy?
10 mar 20:53
Eta: log76 ∊(0,1) więc (log76)3<1
10 mar 20:58
Michał: a tak jak napisałem wyżej przeszłoby też?
10 mar 20:59
Eta: No nie bardzo ... trzeba dopisać ,że 0<log76<1 czyli jest ułamkiem dodatnim
10 mar 21:01
Michał: dziękuję emotka
10 mar 21:01