logarytmy adnt: wykaż 2log3 5 = 5log3 2
10 mar 19:40
Eta: log35= x ⇒ 5=3x L=2x P=(3x)log32= 2x=P
10 mar 19:42
Leszek: Lub : log3 ( 2log3 5 ) = log3 ( 5log3 2)⇔......na podstawie wlasnosci .....
10 mar 20:23