prawdopodobieństwo mfi: Z cyfr 1, 2, 3..., 9 losujemy kolejno bez zwracania trzy cyfry i tworzymy z nich liczbę trzycyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia B, że otrzymana liczba jest podzielna przez 25.
10 mar 19:30
Mila: |Ω|=9*8*7 Liczby podzielne przez 25: x25 , gdzie x∊(1, 3,4,6,7,8,9}− 7 liczb x75, gdzie x∊(1,2,3,4,6,8,9}− 7 liczb B− − otrzymana liczba jest podzielna przez 25.
 14 1 1 
P(B)=

=

=

 9*8*7 9*4 36 
10 mar 22:45