Dowodzik kamil:
  a+b  
Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych a, b prawdziwa jest nierówność (

)2
  2  
  a2+b2  

  2  
10 mar 18:56
Eta: Z nierówności między średnimi kwadratową i arytmetyczną
 a2+b2 a+b 


/2
 2 2 
a2+b2 a+b 

≥(

)2
2 2 
c.n.w.
10 mar 19:02
ICSP:
 (a + b)2 (a + b)2 (a − b)2 a2 + b2 
L =


+

=

= P
 4 4 4 2 
10 mar 19:15
Eta: emotka
10 mar 19:17