wykres funkcji grzegorzz: mam zadanko,
  2x  
Narysuj wykres funkcji f(x) = I

I. na podstawie wykresu określ liczbę
  x − 3  
  2x  
rozwiązań równania I

i = m w zależności od parametru m. Jak nawet narysować
  x − 3  
ten wykres?
10 mar 17:30
PW:
2x 2(x−3)+6 6 

=

= 2 +

,
x−3 x−3 x−3 
a to umiemy narysować, o funkcji homograficznej mówiło sie w szkole.
10 mar 17:36
Eta: rysunek
 6 
1/ narysuj wykres f1=

 x 
przesuń go o wektor [3,2]
 6 
f2=

 x−3 
odbij tę część wykresu spod osi OX nad ośOX
 6 
otrzymasz f(x)= |

+2| , x≠3
 x−3 
tniemy wykres prostymi y=m 0 rozwiązań dla m<0 1 rozwiązanie dla m=2 v m=0 2 rozwiązania dla m∊(0,2) U ((2,)
10 mar 17:41
Mila: rysunek
 2x 2x−6+6 2*(x−3)+6 
g(x)=

=

=

 x−3 x−3 x−3 
 6 
g(x)=2+

 x−3 
1)
 6 
rysujesz wykres : y=

 x 
2) Przesunięcie o wektor [3,2]⇒otrzymujesz wykres g(x) 3) |g(x)| ⇒otrzymujesz wykres f(x)
 2x 
4) |

|=m
 x−3 
m<0 brak rozwiązań m=0 − jedno rozwiązanie m∊(0,2)− dwa rozwiązania spróbuj dalej sam, przesuwasz prostą y=m do góry
10 mar 17:44
grzegorzz: Przerobię podobne zadania i mam nadzieje ,że zrozumiem Dziękuje wszystkim za zaangażowanie
10 mar 17:46
Eta: dla m=2 też 1 rozwiązanie
10 mar 17:49
Eta: 2 rozwiązania jeszcze dla m∊(2,)
10 mar 18:44