Dla jakich wartości parametru a a∊R prosta o równaniu y=ax-4 jest styczna do okr Tymon: Dla jakich wartości parametru a a∊R prosta o równaniu y=ax−4 jest styczna do okręgu o równaniu (x−4)2+(y+2)2=4?
10 mar 17:08
Jerzy: Np,tak: podstaw y do równania okręgu i warunek 1 rozwiązanie.
10 mar 17:09
wredulus_pospolitus: innymi słowy ...kiedy równanie: (x−4)2 + ((ax−4)+2)2 = 4 ma JEDNO ROZWIĄZANIE
10 mar 17:10
janek191: S = ( 4, − 2) r = 2 Odległość tej prostej od S musi być równa 2.
10 mar 17:10
Tymon: czyli wtedy kiedy delta równa się zero tak?
10 mar 17:12
wredulus_pospolitus: albo gdy a2 + 1 = 0 (co jest nierealne ... no ale nadmienić trza)
10 mar 17:15
Tymon: w sumie to po rozpisaniu tego równania nie wiem co trzeba zrobić dalej: x2−8x+16+(ax−4)2+4(ax−4)+4=4 x2−8x+16+(ax)2−8ax+16+4ax−16+4=4 x2−8x+16+(ax)2−4ax=0
10 mar 17:22
Eta: rysunek 1) a= 0 bo y=−4 −− styczna
 4 4 
2/ a=

bo y=

x−4 ma miejsce zerowe xo= 3
 3 3 
S(4,−2) r=2 s: ax−y−4=0
 |4a+2−4| 
d=

=2 ⇒ |2a−1|=a2+1 ^2
 a2+1 
(2a−1)2=a2+1 3a2−4a=0 a(3a−4)=0
 4 
a=0 v a=

 3 
================ co zgadza się z rys.
10 mar 17:26
Tymon: dziękuje teraz wszystko jasne emotka
10 mar 17:41
Eta: emotka
10 mar 17:42