zbior kermit: ze zbioru liczb {2,3,4,5,6} losujemy kolejno trzy razy po jednej liczbie bez zwracania tworząc liczbe trzycyfrową. oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A − otrzymana liczba jest mniejsza od 432
10 mar 16:15
wredulus_pospolitus: Więc mamy opcje: a) pierwsza cyfra to 2 lub 3 ... reszta dowolna b) pierwsza cyfra 4, druga to 2, trzecia dowolna Ile takich liczb jest
10 mar 16:29
PW: Wszystkich liczb utworzonych w sposób opisany w zadaniu jest 5•4•3 = 60 (za pierwszym razem losujemy spośród 5 liczb, za drugim spośród 4, za trzecim spośród 3). Mniejsza od 432 jest każda wylosowana liczba, której zapis wygląda następująco: 42x (x jest dowolna spośród 3, 5, 6) 3xy (x i y dowolne spośród 2, 3, 5, 6 i różne między sobą) 2xt (z, t dowolnew spośród 3, 4, 5, 6 i różne między sobą). Policzysz?
10 mar 16:31
grzegorzz: Ω= 5*4*3 = 60 IAI= 423 (1*1*1) = 1 + 3.. (1*4*3) = 12 + 2.. (1*4*3) = 12 = 25 P(A) = 25/60 = 5/12
10 mar 16:32
grzegorzz: ta pierwsza kombinacja powinna być 1*1*3
10 mar 16:33