prawdopodobienstwo michal212223: Z pojemnika w którym jest 15 losów w tym 5 wygrywających losujemy dwa razy po jednym losie bez zwracania. Oblicz prawdopodobienstwo że otrzymamy conajmniej jeden los wygrywający. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego
10 mar 16:00
Mila: 5W, 10P Losujemy kolejno dwa razy po jednym losie A− wylosowano co najmniej jeden los W A' − wylosowano dwa losy "puste" (P)
 10*9 3 
P(A')=

=

 15*14 7 
 4 
P(A)=

 7 
10 mar 17:52
micha212223: Skad sie wziely te dwa losy piste jak mamy wylosowacconajmniej jeden los wygrywajacy?
10 mar 19:10
Eta: To losy "pistecjowe"
10 mar 19:12
micha212223: @Eta dariuj sobie zbedne komentarze
10 mar 19:18