Ciągi Damian : Suma trzech wyrazów ciągu geometrycznego o ilorazie 1,5 jest równa 57 . Oblicz 2 wyraz tego ciągu
7 mar 19:49
Jolanta: Znasz wór na sume ?
7 mar 20:10
janek191: a + a q + a q2 = 57 więc a + 1,5 a + 2,25 a = 57 4,75 a = 57 a = 12 więc 12*1,5 = 18 =========
8 mar 19:08
Damian : Tam nie powinno być 3,75 ?
10 mar 14:10
6latek: emotka
10 mar 14:22
janek191: ( 1 + 1,5 + 2,25) a = 57 4,75 a = 57 / : 4,75 a = 12 =====
10 mar 17:57