prawopodobieństwo Sara: jeżeli h jest funkcją borelowską to co to znaczy,że h(x)∊L1 ?
11 lut 21:46
Adamm: a x to jak rozumiem parametr? Głupie takie oznaczenia
11 lut 23:13
Adamm: z wielomianami to jeszcze może ma sens
11 lut 23:16
Sara: tak
11 lut 23:30
Adam: W takim razie oznacza to tyle, że rodzina funkcji h(x) parametryzowana parametrem x jest całkowalna
12 lut 09:01
Adam: Przy ustalonym x
12 lut 09:02