Statystyka średnia ucinana Adam: Jak zachować się w przypadku, gdy trzeba wyznaczyć średnią ucinaną, odrzucając 15% wyników, kiedy 15% daje przykładowo wynik 22,5? Odrzucić 22 czy 23 wyniki skrajne?
11 lut 21:22
Adam: up
12 lut 14:39