oblicz - dz. liczby rzeczywiste elaaż: Oblicz: [ ( 1 + 5 )2 − ( 1 − 5 )2 ]
11 lut 18:34
Janek191: Nie znasz wzorów na : (a + b)2 i (a − b)2 ?
11 lut 18:35
Bleee: No to oblliczaj. Stostujesz wzory skróconego mnozenia
11 lut 18:36
Janek191: Tam jest nawias kwadratowy [ ], czy wartość bezwzględna I I ?
11 lut 18:36
Bleee: Lub sprytniej a2−b2 = (a−b)(a+b)
11 lut 18:37
Mila: 1+25+5−(1−25+5)=1+25+5−1+25−5=45 Albo tak: a2−b2=(a−b)*(a+b) (1+5)2−(5−1)2= (1+5−(5−1))*(1+5+5−1)= (1+55+1)*25=45
11 lut 18:41
elaaż: Nawias kwadratowy.. Próbowałam zrobićto tak ... = [ (1 + 5)(1 + 5 − (1 − 5(1 − 5) ] = = [ 1 + 5 + 5 + 5 − 1 + 5 + 5 − 5 ] = = [ 45 ] = i co dalej , dobrze ?
11 lut 18:42