Proszę o pomoc w zadaniu. jasiu: Na pięciu białych kartkach napisano liczby: 1,2,3,4,5, a na sześciu niebieskich kartkach napisano liczby: 1,2,3,4,5,,6.. oceń prawdziwość zdań: 1.Prawdopodobieństwo tego, że na wylosowanej kartce jest liczba nieparzysta, jest równe 1/2. 2. Prawdopodobieństwo wylosowania kartki białej z nieparzystym numerem jest mniejsze niż prawdopodobieństwo wylosowania kartki niebieskiej z parzystym numerem.
11 lut 17:53
wredulus_pospolitus: 1) Rozumiem, że losujemy ze wszystkich 11 kartek ?! Oczywiście, że nie ... co wiemy chociażby dlatego że mamy 11 (nieparzysta liczbę) kartek 2) Jest takie samo, bo tych i tych jest dokładnie tyle samo (po 3 takie kartki).
11 lut 17:58