Podaj dziedziny funkcji niusia: Na rysunku obok przedstawiono wykres funkcji f:<0;4> → R określonej za pomocą wzoru f(x) = x. Podaj dziedziny funkcji g(x) = f(x+2) i h(x) = f(x−3) oraz naszkicuj ich wykresy. Poproszę z wytłumaczeniem, jutro klasówka, a ja leżęemotka
11 lut 17:34
wredulus_pospolitus: g(x) = f(x+2) czyli: g(x) = (x+2) analogicznie h(x) = x−3 teoria: http://matematyka.pisz.pl/strona/1446.html
11 lut 17:42
Adamm: jeśli f(y) jest określone dla [0, 4], to wydaje się logiczne, żeby g(x) określić na zbiorze dla którego x+2∊[0, 4], czyli x∊[−2, 2] podobnie h(x) na [3, 7]
11 lut 17:45