Pomocy Xyz: Zadanie było takie 4x−2*52x<10x Doszedlem do tego (2.5)x>1/2 I nie wiem co robić
11 lut 17:29
ABC: to jest podobno zadanie konkursowe więc nic ci nie pomogę
11 lut 17:33
Tadeusz: zapisz to porządnie tam jest serio 2*52x czy 2*52x
11 lut 17:33
wredulus_pospolitus: dzielimy przez 10x i mamy:
 2 5 
(

)x − 2(

)x < 1
 5 2 
 2 
niech a = (

)x
 5 
 1 
a −

− 1 < 0
 a 
a2 − a − 1 < 0 ... itd.
11 lut 17:47