prawdopodobieństwo Sara: Co to znaczy, że δ−ciało jest generowane przez zmienną losową czy też element losowy ?
11 lut 15:22
Sara: up
11 lut 21:18
Sara: up
11 lut 23:30
b.: a nie chodzi o sigma−ciało?
12 lut 23:08
b.: jeśli tak, to jest to najmniejsze sigma−ciało podzbiorów dziedziny takie, że zmienna X jest mierzalna (jako funkcja z dziedziny z tym sigma−ciałem w R ze zbiorami borelowskimi) inaczej, jest to rodzina wszystkich X−1(B), gdzie B⊂R jest borelowski
12 lut 23:13