Bardzo proszęo pomoc :( Kasia: Sporządź wykres funkcji : f(x) =(x−1)2+|x+4| +x2−22+2
11 lut 14:01
Mila: Czy pod pierwiastkiem nie brakuje x po 22 ? ?
11 lut 14:30