prawdo Ola: Jeżeli Xn jest zmienną losową to co oznacza, że E|Xn|<+ ? jaka jest definicja tego ?
10 lut 20:33
Adamm: Oznacza to że wartość oczekiwana |Xn| jest skończona
10 lut 20:37
Ola: A to jest jakaś definicja,że istnieje całka ? jeśli tak to jaka ?
10 lut 20:39
Adamm: tak X jest całkowalna ⇔ E|X|<
10 lut 20:41
Adamm: Chociaż w języku probabilistycznym raczej powiemy, że wartość oczekiwana istnieje
10 lut 20:42
Ola: To mogę powiedzieć, że istnieje ∫(od Ω) |Xn|dP ?
10 lut 20:49
Ola: .
10 lut 20:55
ABC: Ola zwykle się pisze że szereg ∑xipi lub całka ∫+ xf(x)dx są bezwzględnie zbieżne
10 lut 20:55
Adamm: @ABC są inne zmienne losowe niż ciągłe czy też dyskretne
10 lut 23:19
Adamm: @Ola Raczej nie. Po prostu że Xn jest zmienną losową całkowalną
10 lut 23:25
Ola: Dobrze, dziękuję a co to znaczy, że jest ta zmienna losowa całkowalna ? (jaki jest zapis tego/definicja)
11 lut 10:59
ICSP: Ja zapytam jakie są jeszcze rodzaje zmiennych losowych oprócz ciągłych i dyskretnych ?
11 lut 12:35
Adamm: @Ola X jest całkowalna, to znaczy dokładnie tyle że E|X|< cały czas ci to powtarzam @ICSP absolutnie ciągłe, dyskretne, singularne bez atomów i ich kombinacje liniowe
11 lut 14:31