jak obliczyc prawdopodobieństwo ika: W urnie znajduje się pięć kul oznaczonych cyframi: 1, 2, 3, 4, 5. Losujemy kolejno dwie kule ( kuli po losowaniu nie zwracamy ) i zapisujemy wylosowane cyfry w kolejności losowania tworząc liczbę dwucyfrową. Oblicz prawdopodobieństwo, A −utworzona liczba jest podzielna przez 6i B –utworzona liczba jest podzielna przez 4.Które ze zdarzeń ma większe prawdopodobieństwo?
10 lut 19:48
Mila: |Ω|=5*4 A− utworzono liczbę dwucyfrową podzielna przez 6 ( podzielaną przez 2 i przez 3) A={1 2,42, 24,54}
 4 1 
P(A)=

=

 5*4 5 
B−utworzono liczbę dwucyfrową podzielna przez 4 B={12,32,52, 24}
 1 
P(B)=

 5 
P(A)=P(B) ========
10 lut 20:14
ika: bardzo dziękuję i pozdrawiam.
10 lut 22:15