Równania Student: Ile rozwiązań ma równanie x1+x2+x3+x4+x5+x6=30, w którym wszystkie zmienne są liczbami całkowitymi, x1 i x2 są nie ujemne, x5, x6 są dodatnie, x3>1,x4>2. Wyjaśni ktoś I zrobi?
10 lut 18:06
Student: Pomoże ktoś?
10 lut 18:32
xxx: Ograniczenia : x1,x2≥0 i x3≥2, x4≥3, x5≥1, x6≥1 Modyfikujemy równanie : x1+x2+(x3+2)+(x4+3)+(x5+1)+(x6+1)=30⇔ x1+x2+x3+x4+x5+x6=23 Liczba rozwiązań:
nawias
23+6−1
nawias
nawias
6−1
nawias
 
 
10 lut 18:34
Eta: emotka
10 lut 18:40