Zapisać wzór taylora .: Zapisać wzór Taylora dla n=3 funkcji f(x)=3x w punkcie x0=1 i oszacować błąd przybliżenia tej funkcji wielomianem dla x∊[0.5,1.5]
10 lut 13:19