ostrosłup zm14: Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Kąt α jest kątem między sąsiednimi krawędziami bocznymi, a kąt β jest kątem między sąsiednimi ścianami bocznymi tego ostrosłupa. Wykaż, że
 cosα 
cosβ=

.
 cosα+1 
10 lut 12:38
10 lut 18:20