Uzasadnij, że a+ 1/a jest l. całkowitą Justyna: Uzasadnij, że jeśli a>0 i a+ 1/a=7 to a+1/a jest liczbą całkowitą. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego zadania
10 lut 11:43
PW:
 1 1 
(7)2 = (a+

)2=a+2+

 a a 
 1 
7 = a+

+2
 a 
 1 
5=a+

,
 a 
co kończy dowód.
10 lut 12:11
Justyna: Dziękuję bardzo!
10 lut 12:57