Obliczyc granicę ciągu Marcin: lim (x−>0) (sin (7x)sin(x))/(7x2)
10 lut 10:27
Jerzy: = 1*1 = 1
10 lut 10:29
Marcin: A krok po kroku?
10 lut 10:29
Jerzy: sin7x/7x*sinx/x
10 lut 10:30
Janek191:
  sin 7x sin x 
f(x) =

*

 7x x 
więc lim f(x) = 1 * 1 = 1 x→0
10 lut 19:18