Małe twierdzenie Fermana Gabriela : Dzień dobry, Czy mogłabym poprosić o szczegółowe wyjaśnienie jak rozwiązać zadanie: Oblicz resztę z dzielenia 20182019 (mod 7) Dziękuje
10 lut 08:41
ABC: koniecznie trzeba użyć tego twierdzenia? 2018≡2 (mod 7) 20182019 ≡ 22019 = (23)673 ≡ 1673=1 , bo 23=8≡1 (mod 7)
10 lut 09:13
Gabriela : Próbując sprawdzić czy rozumuje poprawnie, mam kolejny przykład Oblicz resztę z dzielenia 20182019 (mod15) Moje obliczenia 2018(mod15) ≡ 8 82019 = (83)673 = 512673 ≡ 2 Czy rozwiązałam powyższy przykład poprawnie?
10 lut 09:35
ABC: 82≡4 mod 15 znów do kwadratu 84≡16≡1 mod 15 82019=82016*83≡1*2 mod 15 w twoim sposobie jeszcze musisz 2673 policzyć na końcu mod 15
10 lut 09:51
Gabriela : Czy dobrze rozumiem, że ... 516673 ≡ 2673 (mod 15) Czy tylko tylko należy dopisać czy ponownie podzielić 2 przez 15?
10 lut 10:00
ABC: można różnie , ogólnie w tego typu zadaniach chcemy najlepiej dostać resztę 1 albo −1 emotka 24≡1 (mod 15) 2673= (24)168*2≡ 1168*2 =2
10 lut 10:03
Gabriela : Wszystko jest dla mnie już jasne. Serdecznie dziękuje za pomoc i życzę miłego dnia 🙂
10 lut 10:07