Na ile sposobow wykładowca może przydzielic studentom grupę? Mateuszek: 30 studentów pisze kolokwium złożone z pięciu grup. Na ile sposobow wykładowca może przydzielic wszystkim studentom grupę? Zakładamy, że student otrzymuje jedna grupę oraz grupy studentów nie muszą być rownoliczne. Jak rozumiem zachodzi tu wariacja bez powtórzeń? Moje rozwiązanie : 30! / (30 − 5)! = 26*27*28*29*30= 17100720 Czy rozwiązałem to poprawnie? Z góry dziękuję za odpowiedź
10 lut 01:59
Satan: Jak dla mnie to wariacja z powtórzeniem. Każdemu studentowi można przyporządkować jedną z pięciu grup. Tak więc odpowiedź to 530. Ale, dla większej pewności, poczekaj aż ktoś bardziej zaznajomiony z kombinatoryką się wypowie.
10 lut 16:09