Liczby zespolone Jacek S.: Jak naszkicować zbiór liczb zespolonych: arg(2−z)=pi/6
9 lut 15:41
xyz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Argument_liczby_zespolonej z = x + yi 2−z = 2 − (x+yi) = (2−x) − yi 1o dla 2−x > 0 (czyli x < 2)
 −y 
arctg(2−z) = φ = arctg(

)
 2−x 
z polecenia wynika, że
 −y π 
arctg(

) =

//patrz wzor wikipedia
 2−x 6 
 π −y 
tg

=

 6 2−x 
1 −y 

=

3 2−x 
2−x = −3y x − 2 = 3y
 x−2 x−2 3x − 23 
y =

−−>czyli w przedziale x<2 rysujesz y =

=

 3 3 3 
potem drugi przypadek : 2o 2−x < 0 czyli x > 2 wtedy
 −y π 
arctg(

) + π =

//patrz wzor wikipedia
 2−x 6 
... oblicz dalej sam 3o dla 2−x = 0 czyli x = 2 //patrz wikipedia gdy z = bi
9 lut 16:24
Jacek S.:
 3x−23 
Czyli to y=

to jest prosta, którą mam narysować?
 3 
9 lut 17:38