Jak to zrobić? Student: Może mi ktoś wyjaśnić jak trzeba to rozwiązać, albo najlepiej rozwiązać z wyjaśnieniem, żebym mógł to przeanalizować i zrozumieć. Podany jest rozkład na cykle rozłączne permutacji f, f = [5,13,17] [1, 16,2,15] [3,4,6,14] [7,8,10,12] [9,11]. Wyznacz typ i znak permutacji. Przedstaw, w jaki sposób wyznaczyłeś ten znak. Jaki jest znak permutacji odwrotnej, czyli f−1? Wskaż przynajmniej 3 inwersje permutacji f−1.
9 lut 11:50
Student: Pomoże ktoś? Proszę
9 lut 13:42
ABC: masz tu jeden cykl 2−elem , jeden cykl 3−elem, trzy cykle 4−elem , jaki wniosek co do typu ?
9 lut 14:01