równania trygonometryczne kers02: W jaki sposób rozwiązywać równania trygonometryczne? Np.: sinx=cosx sin2x=tgx W drugim próbuję ze wzoru 2sinxcosx ale to nie wychodzi chyba
9 lut 10:23
Jerzy: sinx = sin(90 − x)
9 lut 10:38
iteRacj@: rysunek wychodzi na pewno x≠π/2 sin(2x)−tg(x)=0
 sin(x) 
2sin(x)cos(x)−

=0
 cos(x) 
 2cos2(x)−1 
sin(x)*

=0
 cos(x) 
9 lut 10:40
Jerzy:
2sinxcos2x − sinx 

= 0
cosx 
9 lut 10:46
PW: Pierwsze najprościej rozwiązać dzieląc przez cosx:
 sinx 

= 1
 cosx 
tgx = 1 tgx = tg45° i rozwiązania są znane (tg jest okresowa). Dzielenie przez cosx jest dopuszczalne, gdyż takie x, dla których cosx=0, nie są rozwiązaniami równania (jeżeli cosx=0, to sinx≠0).
9 lut 10:47
kers02: Dzięki wszystkim emotka
9 lut 12:21