proszę proszę o rozwiązanie Anna: ze zbioru liczb { 1,2,3,4,5,6,7,8,9}losujemy cztery razy po cyfrze bez zwracania i ustawiamy w kolejności losowania tworząc liczbę czterocyfrową Oblicz prawdopodobieństwo że utworzymy liczbę nieparzystą
9 lut 09:49
Jerzy: 5*8*7*6
9 lut 09:54
Jerzy: Sorry , to ilość liczb nieparzystych. P(A) = 5*8*7*6/9*8*7*6
9 lut 09:57
Anna: dziękuję
9 lut 17:18