Znajdź równanie prostej będącej rzutem prostej l : 𝑥−34=𝑦+65=𝑧−2 na płaszczyz Andrzej : Znajdź równanie prostej będącej rzutem prostej lemotka 𝑥−3)/4=(𝑦+6)/5=𝑧/−2 na płaszczyznę 2𝑥+𝑦−3𝑧+8=0
9 lut 01:21
Jerzy: Poprowadź płaszczyznę prostopadłą do danej i zawierającą podaną prostą. Równanie szukanej prostej oblicczysz z postaci krawędziowej opisanej przez te dwie płaszczyzny.
9 lut 11:07