Znajdź rzut punktu P(1,0,2) na płaszczyznę π : 2x+y-3z+10=0. i Oblicz odległość Andrzej : Znajdź rzut punktu P(1,0,2) na płaszczyznę π : 2x+y−3z+10=0. i Oblicz odległość P od π .
8 lut 23:43
Andrzej : zrobiłem postać parametryczną z równanią prostej i wstawiłem X Y Z z parametrem t do równania płaszczyznyy i obliczłem t późnie obliczyłem X Y Z szukanego rzutu . I nie wiem jak obliczyć odległość , myślę,że powinienm po prostu zrobić wektor z rzutu punktu i punktu p i po prostu obliczyć jego długość .
8 lut 23:47
Mila: 1) liczysz długość wektora PP' albo 2) Liczysz odległość punktu P od płaszczyzny π z wzoru:
 |2*1+0−3*2+10| 
d(P,π)=

 22+11+32 
9 lut 16:54