wykres funkcji zdaniowej iteRacj@: Wykresem funkcji zdaniowej ∃x(x2+y2>z) w dziedzinie liczb rzeczywistych jest zbiór: a/ Z fałsz b/ R×Z fałsz c/ {(y; z)∈R2 : y2>z} prawda
8 lut 23:40
Adamm: Mówisz, dziedziny liczb rzeczywistych. Jednak, to jest funkcja zdaniowa zależna od dwóch zmiennych, y i z jeśli pewna z nich jest ustalona, trzeba ustalić która. Zadanie w powyższej formie jest źle sformułowane
8 lut 23:54