kontrprzykłady iteRacj@: Dla którego z poniższych stwierdzeń istnieje kontrprzykład a/ dla każdego n∈R i k∈R istnieje t∈R takie, że nk = t, nie istnieje t∈R takie, że (−2)1/2 = t b/ dla każdego n∈N i k∈Z istnieje t∈R takie, że nt = k, nie istnieje t∈R takie, że 5t = −4 c/ dla każdego n∈N i k∈Z istnieje t∈R takie, że n = k · t tutaj nie istnieje kontrprzykład, jeśli przyjąć, że 0∊N. Czy to jest poprawne rozumowanie?
8 lut 22:57
Adamm: powiedziałbym raczej że w przykładzie a), zadanie nie ma sensu
8 lut 23:08
iteRacj@: Na swoje usprawiedliwienie powiem, że przepisuję dokładnie to, co napisali mądrzejsi.
8 lut 23:25