ostrosłup mat5: W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym kąt płaski w ścianie między krawędziami bocznymi jest równy α. Wyznacz cosinus kąta między sąsiednimi ścianami tego ostrosłupa.
8 lut 22:42
8 lut 23:09
Eta: rysunek To jeszcze taki sposób
 β w β w2 
wΔBCE cos

=

⇒ cos2(

)=

 2 a 2 a2 
z tw. cosinusów w ΔABE
 w2+w2−a2 1 
cosα=

⇒ cosα= 1−

 2w2 2cos2(β/2) 
 2cos2(β/2)−1 
cosα=

 2cos2(β/2) −1+1 
 cosβ 
cosα=

 cosβ+1 
=================== emotka
9 lut 00:51