suma uogólniona nieskończonej rodziny zbiorów iteRacj@: Niech Ai będzie nieskończoną rodziną zbiorów: Ai={i mod 2; i mod 3; i mod 4} dla i ∈ N. Przez A oznaczamy uogólnioną sumę zbiorów tej rodziny. Ile elementów ma zbiór P(A)? a/ 2n, jeśli n to liczba elementów zbioru A, b/ 16, c/ 8 d/ 1. Czy dobrze myślę: A={0,1,2,3} ? Prawidłowe odpowiedzi a/ i b /.
8 lut 22:16
Adamm: coś w treści jest nie halo nieskończona rodzina zbiorów? Ai nie jest nieskończoną rodziną zbiorów.
8 lut 22:18
iteRacj@: Przepisałam dokładnie, tak jest w treści.
8 lut 22:22
jc: Może to jak z ciągiem nieskończonym 1,1,1,1,1,... ?
8 lut 22:22
Adamm: Możliwe. Wtedy tak, A = {0, 1, 2, 3}
8 lut 22:50
iteRacj@: Dziękuję!
8 lut 22:58