Znajdź równanie stycznej do wykresu funkcji ciekawamatematyki: Znajdź równanie stycznej do wykresu funkcji f(x) = x ln x, która jest prostopadła do prostej 2x + 6y − 1 = 0.
8 lut 00:00
ln: f(x)=xlnx , x>0 k:2x+6y−1=0 ak= −1/3 as=3= f'(xo) f'(x)=lnx +1 to lnxo+ 1=3 ⇒ lnxo=2 ⇒ xo=e2 to yo=f(xo) = e2*2 = 2e2 P(xo,yo) −− punkt styczności na krzywej to równanie stycznej : s: y= 3(x−e2)+2e2 y=3x−e2
8 lut 01:57