granice Natii: rysunekHej, czy ktoś wie jak to zrobić? 1. Oblicz sumę: n n ∑ k k=0 Te n nad k powinno być jeszcze w nawiasie. 2. Oblicz granicę a) lim (2n +7/2n)n n→ b)lim √5n+6en n→ i tutaj pierwiastek jest n−tego stopnia 3) Oblicz pole figury ograniczonej wykresami krzywych y=x2 oraz y=x6 (rysunek)
8 lut 00:00
iteRacj@:
 2n+7 7 
a) limn→(

)n = limn→(1+

)2n*(1/2) =e7*(1/2)
 2n 2n 
b) skorzystaj z tw. o trzech ciągach 5n≤ 5n+6*en ≤ 5n+6*5n
8 lut 08:11
ABC: zad 1 wskazówka ile to będzie (1+1)n ze wzoru dwumianowego Newtona?
8 lut 08:14