Wyznaczyć resztę z dzielenia wielomianu P(x) przez wielomian Q(x) Enio: Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu P(X)= x70 − 2x47 + 3x24 − 4x5 + 5 przez wielomian Q(x) = x4 − 1
7 lut 23:13
Mila: x4=1 P(x)=(x4)17*x2−2*(x4)11*x3+3*(x4)6−4*(x4)*x+5 Reszta : R(x)=x2−2x3+3−4x+5 R(x)=−2x3+x2−4x+8
7 lut 23:20
jc: x4 ≡ 1 (mod x4−1) P ≡ x2 −2x+3−4x+5=x2−6x+8 (mod x4−1) Reszta = x2−6x+8
7 lut 23:21
Adamm: @jc P ≡ x2−2x3+3−4x+5 = −2x3+x2−4x+8 (mod x4−1)
7 lut 23:23
jc: Oj, to ja nie umiem dzielić, 47= 4*11+3 P ≡ x2 −2x3+3−4x+5=−2x3+x2−4x + 8 (mod x4−1) Reszta = −2x3+x2−4x+8
7 lut 23:26
jc: Adamm, pytanie z innej beczki (nie znam odpowiedzi). Czy każdy trójkąt o całkowitym polu i wierzchołkach w punktach kratowych R3 można położyć na płaszczyźnie R2 tak, aby wierzchołki znalazły się w punkach kratowych? (punkty kratowe − punkty o współrzędnych całkowitych)
7 lut 23:30