Różniczkowalność Amon: Mam coś takiego
 (3−x)2(x−4) gdy 3<x<4  
f(x) =
  0 gdy x∊(−,3]∪[4,) 
1. Policzyłem granice lewo i prawostronne w xo=3 i xo=4 i wyszło, że funkcja jest ciągła. 2. Różniczkowalność:
 (3−x)2(x−4)−0 
lim

=[00]=lim [−2(3−x)(x−4)−(3−x)2]=0
 x−3 
x−>3+
 (3−x)2(x−4)−0 
lim

=[00]=lim [−2(3−x)(x−4)−(3−x)2]=−1≠0
 x−4 
x−>4 Czyli funkcja jest różniczkowalna w punkcje xo=3, ale w xo=4 już nie?
7 lut 22:38