Oś symetrii Emilia: miejscem zerowym funkcji f(x)=14 x2 + bx − 3 jest liczba −2. Zapisz równanie osi symetrii
7 lut 22:16
Mila: rysunek f(−2)=0⇔
1 

*(−2)2+b*(−2)−3=0
4 
−2b−2=0 b=−1
 1 
f(x)=

x2−x−3
 4 
 −b 
xw=

 2a 
 1 
xw=

=2
 2*14 
x=2 − oś symetrii paraboli =================
7 lut 22:50