Pomocy! baba: Skala podobieństwa dwóch trójkątów podobnych równoramiennych wynosi 2:3. Oblicz pole mniejszego trójkąta, jeśli wiadomo, że bok jednego z nich jest o 6cm dłuższy od drugiego?
7 lut 22:13