Pomoc z pochodną XYZ: Mam funkcje f(x) = (x−3)(x−6)2 dlaczego pochodna tej funkcji wygląda tak : ((x−3)(x−6)2)' = (x−6)2+2(x−3)(x−6) = 3(x−6)(x−4) Jaki wzór na pochodną został użyty i jak to sie dodało, czy pomnożyło, że tak to wyszło? Niech mi ktoś wytłumaczy bo nie rozumiem
7 lut 22:00
ABC: pochodna iloczynu = pochodna pierwszego razy drugie bez zmian plus pierwsze bez zmian razy pochodna drugiego
7 lut 22:04
Jerzy: Zastosowano wzór na pochodną iloczynu funkcji.
7 lut 22:05
Mila: ((x−3)(x−6)2)'=(x−3)'*(x−6)2+(x−3)*[(x−6)2]'= =1*(x−6)2+(x−3)*2*(x−6)*(x−6)'= =(x−6)2+2*(x−3)*(x−6)=(x−6)*[x−6+2(x−3)]= =(x−6)*(3x−12)=3*(x−6)*(x−4) ==================
7 lut 22:18
XYZ: czyli ((x−3)(x−6)2)' = 1 * (x−6)2 + (x−3) * 2(x−6) = (x−6)2 + (x−3) * (2x − 12) = x2 − 12x + 36 + (x+3) * (2x − 12) = x2 − 12x + 36 + 2x2 − 6x − 36 = 3x2 − 18x = x(3x − 18) ... co zrobiłam źle?
7 lut 22:33
XYZ: Już rozumiem, dziękuje!
7 lut 22:34