zzad janko: f(x)=2x + u{x4} {x3−4x} + 1 jakie beda asymptoty
7 lut 21:10
iteRacj@: D=R\{−2,0,2}
 x4 2x*(x3−4x) x4 x3−4x 
2x+

+1 =

+

+

=
 x3−4x x3−4x x3−4x x3−4x 
 3x3+x2−8x−4 
=

 (x+2)(x−2) 
1/ asymptoty pionowe: liczysz granice obustronne dla −2,0,2 2/ liczysz granice w ± i sprawdzasz, czy istnieją asymptoty ukośne (korzystasz ze wzorów)
7 lut 23:06