Zbior wartości funkcji Emilia: Nie przekształcając wzoru funkcji y = −(x−4)(x+2) podaj jej monotoniczność, oraz zbiór wartości.
7 lut 20:27
Eta: rysunek
 4−2 
xw=p=

=1 yw=f(1)= ...=9
 2 
W(1,9) i a=−1<0 parabola "łapami" do dołu ZW= (−, 9> f(x)↗ ⇔ x∊( −, 1) f(x)↘ ⇔ x∊(1,)
7 lut 20:56
Mila: 1) Parabola skierowana w dół. 2) Miejsca zerowe: x1=4 lu x2=−2 3) Współrzędne wierzchołka paraboli:
 4+(−2) 
xw=

=1 (x=1 − oś symetrii paraboli)
 2 
yw=f(1)=−(1−4)*(1+2)=9 4) Monotoniczność : f(x) ↑ dla x∊(−,1> f(x)↓ dla x∊<1,) 5) Zwf=(−,9>
7 lut 21:02
Eta: W zadaniu nie jest napisane : wskaż "maksymalne" przedziały emotka
7 lut 21:04
Emilia: właśnie nie czaje skąd wzieliście wierzchołek
7 lut 21:48
ABC: wierzchołek jest położony symetrycznie pomiędzy miejscami zerowymi
7 lut 21:51
Jerzy: Odcięta wierzchołka jest środkiem odcinka (x1,x2)
7 lut 21:54