Pilne ella : W trójkąt prostokątny o bokach 8cm. 15cm. 17cm. wpisano koło o środku O. Oblicz promień tego koła oraz ile razy pole trójkąta jest większe od pola tego koła. Przyjmij że π≈3.
7 lut 19:51
Eta: a=8,b=15, c=17
 a+b−c 
r=

⇒ .......... r=3
 2 
 ab 
PΔ=

=..........
 2 
Pk=πr2=..................... dokończ
7 lut 20:03
ella : ok dziękuję
7 lut 21:19