W zależności od parametru p ∈ ℂ znaleźć wszystkie rozwiązania (w l. zespolonych) Pati:
x + py − z = 3  
px + y − z = 9
x + y − pz = 1 
To jest ten układ I nie mam pojęcia jak to rozwiązać, próbowałam cramerem, gdzie W=p3−3p+2≠0 czyli p≠1 ⋀ p≠−2 i wtedy dla p∊ℂ\{1,−2} układ ma 1 rozwiązanie Wx=9p2−4p−5=0 spełnia tylko p=1 Wy=3p2−10p+7=0 również tylko p=1 Wz=−p2+12p−11=0 też tylko p=1 Czyli dla p=1 układ ma nieskończenie wiele rozwiązań A jest sprzeczny dla p=−2 Tyko co znaczy wszystkie rozwiązania i w dodatku w liczbach zespolonych? może?:
 9p2−4p−5 
x=

 p3−3p+2 
 3p2−10p+7 
y=

 p3−3p+2 
 −p2+12p−11 
z=

 p3−3p+2 
Proszę o pomoc emotka
7 lut 19:48
iteRacj@: Nie sprawdzałam obliczenia wyznaczników, ale jeśli W jest poprawnie obliczony, to i dla p=1 i dla p=−2 układ jest sprzeczny. Trzeba te wartości parametru podstawiać do układu i sprawdzać, co wychodzi. dla p=1
x + y − z = 3 
x + y − z = 9
x + y − z = 1 
7 lut 23:27